Rosenholmeren
Webmaster:Ole Kristiansen
Opdateret  13. december 2022
Sponsorer 2020

Datastuen Rosengården
Hornslet Frimærke Klub
Hornslet Seniorer.
Hvilsager Lime Sparekasses Fond.
Lindegårdens Nørkleklub.
Lions Club Hornslet.
M. & J.F. La. Cour Fond.
Mørke Sogns Sparekasses Fond.
Mørke-Ådalen Seniorer.
Rosengårdens Cafe
Rosengårdens Sangudvalg.
Rosengårdens Kunstcirkel.
Rosengårdens Snedkerværksted.
Rosenholm Bridgeklub.
Søby-Skader-Halling Sparekasses Fond
Velux Fonden.
Ældre Sagen, Rosenholm.

Redaktionen takker sponsorerne for deres bidrag. Uden disse vil det ikke være muligt at udgive avisen.