Rosenholmeren
Webmaster:Ole Kristiansen
Opdateret  13. december 2022
Din historie vil vi meget gerne have til avisen, den er med til at gøre Rosenholmeren rar og spændende for læseren.
Din annonce vil vi også meget gerne have. Den kan være med til at gøre læserne opmærksomme på din forretning og underbygge Rosenholmerens eksistens.

Stof eller annoncer til Rosenholmeren kan sendes til en i redaktionen via mail eller telefon. Se tlf. nr. og mail adr. under redaktionen
Overførsel af bidrag eller betalinger til Rosenholmeren kan overføres til Sparekassen Djurslands Hornslet afd. Konto reg. 9388 nr. 00 00 457 825


ANNONCEPRISER FOR 2021

Annoncepris for årets 4. udgivelser:
Lille rubrik: 86x50 mm 800,- kr.
Mellem rubrik: 86x80 mm 1.250,- kr.
Stor rubrik: 85x100 mm 1.600,- kr.

Annoncepris pr. gang:
1/4 side 176x125 mm 1.000,- kr.
1/2 side 266x180 mm 1.800,- kr.

Annoncer reserveres ved at sende en mail
til oandreas_2000@yahoo.dk

Grafik: Rosenholmerens bladudvalg.
Tryk: Hornslet Bogtrykkeri.
Oplag: 4800.


Rosenholmerens
redaktion

René Larsen (ansv. redaktør),
Fiskergårdsvej 1, 8544 Mørke.
Tlf. 86 99 71 50 / 28483112.
e-mail: larsensyvveje@mail.tele.dk


Luise Hemmer Phil (redaktør),
Auningvej 33, 8544 Mørke.
Tlf. 50 55 70 65.
e-mail: skrodhoj@gmail.com


Hanne Brissing (redaktør),
Tingvej 6, 1.3, 8543 Hornslet.
Tlf. 30 26 51 31.
e-mail: hkbrissing@gmail.com


Henning Egebjerg Hansen (redaktør),
Stejlbjerg 57, 8543 Hornslet.
Tlf. 86 99 55 74.
e-mail:hegeberghansen@gmail.com


Ole Andreasen (kasserer/annoncer),
Tjørnevej 6, 8543 Hornslet.
Tlf. 23 44 50 48
e-mail: oandreas_2000@yahoo.dk


Ole M. Olsen (distribution),
Stejlbjerg 49, 8543 Hornslet.
Tlf. 29 13 46 22
e-mail: olemerete@yahoo.com;