Opdateret 6-5-2019
Rosenholmeren
Webmaster:Ole Kristiansen
Grafik: Rosenholmerens bladudvalg.
Tryk: Hornslet Bogtrykkeri.
Oplag: 2500.
Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere, forkorte og udelade læserbreve og andre indlæg.
Stof til Rosenholmeren kan indleveres til den ansvarsha- vende redaktør eller et andet medlem af bladudvalget. Gerne via e-mail, hvor denne adresse er anført ved oven- stående. Kan også ilægges postkassen, der er placeret på gangen overfor Informationen på Rosengården.
Frivillige bidrag til Rosenholmerens drift kan indbetales i Sparekassen Djurslands Hornslet afdeling på konto reg. 9388 nr. 00 00 457 825 eller til avisens kasserer.

Hanne Brissing (redaktør),
Tingvej 6, 1.3, 8543 Hornslet.
Tlf. 30 26 51 31.
e-mail: hkbrissing@mail.com
René Larsen (ansv. redaktør),
Fiskergårdsvej 1, 8544 Mørke.
Tlf. 86 99 71 50.
e-mail: larsensyvveje@mail.tele.dk
Henning Egeberg Hansen (redaktør),
Stejlbjerg 57, 8543 Hornslet
Tlf. 86 99 55 74.
e-mail: hegeberghansen@gmail.com
Louise Hemmer Phil (redaktør)
Auningvej 33, 8544 Mørke.
Tlf. 50 55 70 65
e-mail: skrodhoj@gmail.com
Ole Andreassen (kasserer/annoncer)
Tjørnevej 6, 8543 Hornslet
Tlf. 23 44 50 48
e-mail: oandreas_2000@yahoo.dk